Publications and Lectures

Selected publications

 • Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815. Nijmegen: Vantilt, 2016.
 • Bart Verheijen, ‘Singing the Nation: Protest Songs and National Thought in the Netherlands during the Napoleonic Annexation (1810-1813), In: Lotte Jensen, ed. The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815.  Amsterdam: Amsterdam University Press (2016), 309-328. Open access.
 • C. Lefort, Wat is politiek? Translation and edition by Pol van de Wiel and Bart Verheijen. Amsterdam: Boom, 2016.
 • Lotte Jensen, ‘Pre-Modern Dutch identity and the Peace Celebrations of 1748’. In: Jane Fenoulhet, Gerdi Quist & Ulrich Tiedau (eds.), Discord and Consensus in the Low Countries, 1700-2000. London: UCL Press, 2016, 6-19, 191-193. Open access.
 • Lotte Jensen, ‘”See Our Succumbing Fatherland, Overwhelmed by Disaster, Woe and Strife”. Coping with Crisis during the Reign of Louis Bonaparte’. In: Dutch Crossing. Journal of Low Country Studies 40 (2016) 2, 151-164. Open access.
 • Lotte Jensen (ed.), The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815. Amsterdam: Amsterdam University Press (2016). Open access.
 • Renger E. de Bruin, Cornelis van der Haven, Lotte Jensen & David Onnekink (Eds.), Performances of PeaceUtrecht 1713. Leiden/Boston: Brill, 2015.
 • Lotte Jensen & Marguérite Corporaal, ‘Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren’s Political Poetry during the War of the Austrian Succession’. In: Journal for Eighteenth-Century Studies (2015).
 • Lotte Jensen, ‘Visions of Europe: Contrasts and Combinations of National and European Identities in Literary Representations of the Peace of Utrecht (1713)’. In: Renger de Bruin, Cornelis van der Haven, Lotte Jensen & David Onnekink (eds.), Performances of Peace. Utrecht 1713. Leiden / Boston: Brill 2015 (forthcoming).
 • Lotte Jensen, ‘Consensus and Discord: Pre-Modern Dutch Identity and the Peace Celebrations of 1748’. In: Ulrich Tiedau (ed.), Discord and Consensus in the Low Countries. UCL Press: London, 2015 (forthcoming).
 • Lotte Jensen, ‘”Toen ‘t volk als uit één mond, lang leven Oranje! riep.” Orangisme in het vredesjaar 1748.’ In: Tijdschrift voor geschiedenis 128 (2015), 1-22.
 • Lotte Jensen, ‘Ambivalente vrede. Gelegenheidsgeschriften rondom de Vrede van Aken (1748).’ In: Vooys 32 (2014) 3, 15-24.
 • Bart Verheijen, ‘Weldra, Oranje boven. Hopen op de terugkeer van de prins van Oranje tijdens het laatste jaar van de Napoleontische bezetting.’ In: Ex tempore verleden tijdschrift 1 (2013), 36-47.
 • Bart Verheijen, Geschiedenis onder de Guillotine. Twee eeuwen geschiedschrijving van de Franse Revolutie.  Nijmegen: Vantilt, 2013.
 • Bart Verheijen, ‘Beef dwingeland! Verzet tegen de conscriptie tijdens de Napoleontische bezetting (1810-1813).’ In: Lotte Jensen and Nina Geerdink, eds. Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering. Hilversum: Verloren, 2013, 119-132.
 • Lotte Jensen, ‘Ten strijd tegen het ‘Kotzebueïsmus’: De Toneelmatige Roskam, in één-en-twintig geestige en satyrique vertoogen (1799).’ In: De Achttiende Eeuw 45 (2013) 1, 3-33.
 • Lieke van Deinsen. ‘Een bloemlezing vol bloedbaden: politiek-literaire kruisbestuiving in de achttiende-eeuwse belletrie.’ In: De Achttiende Eeuw 45 (2013) 1, 58-82.
 • Lotte Jensen & Bart Verheijen, ‘Terugkeer Oranje wel degelijk bevrijding’. In: De Volkskrant (29 november 2013), Opinie & Debat, 26.
 • Lotte Jensen & Bart Verheijen, ‘Oranje boven! De betekenis van 1813 voor het gewone volk.’ In: Thema Tijdschrift: 200 jaar Koninkrijk (2013) 4, 10-11.
 • Lotte Jensen, ‘Nationaal versus Europees gemeenschapsgevoel: gelegenheidsverzen op de Vrede van Utrecht (1713).’ In: Jaarboek Oud-Utrecht (2013), 117-132.
 • Lotte Jensen & Nina Geerdink, eds. Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd: vorm, identiteit en herinnering. Hilversum: Verloren 2013.
 • Lotte Jensen. Verzet tegen Napoleon. Nijmegen: Vantilt 2013.
 • Alan Moss, ‘De Vrede van Rijswijk (1697): op zoek naar nationale identiteit.’ In: Hans Kienhorst and Margreet Pel, eds. Brilliant Assistants: presentatie onderzoeksresultaten 2011-2012. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen 2013, 7-23.
 • Lotte Jensen, ‘De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit: het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813’. In: De zeventiende eeuw (2012) 2, 160-174.
 • Lotte Jensen, ‘Commemorating Tollens: Cultural Nationalism, Literary Heritage and Dutch National Identity’. Dutch Crossings. Journal of Low Country Studies 36 (2012) 3, 244-255.Lotte Jensen, ‘Cornelius van Marle over Napoleons veldtocht naar Rusland’. In: Het Bilderdijkmuseum 29
  (2012), 9-18.
 • Kornee van der Haven en Lotte Jensen, ‘Geschiedenissen lezen, herlezen en onthouden. De verbeelding van het verleden. Literatuur, geschiedschrijving en ideologie, 1600-1815′. In: Nederlandse letterkunde (2012) 2, 65-77.
 • Lotte Jensen, ‘Synchrone en diachrone herinnering. Michiel de Ruyter in twee vaderlands-historische epen van Adriaan Loosjes’. In: Nederlandse letterkunde (2012) 2, 141-157.
 • Lotte Jensen & Lieke van Deinsen, ‘Het theater van de herinnering. Vaderlands-historisch toneel in de achttiende eeuw’ . In: Spiegel der Letteren 54 (2012) 2, 193-225.
 • Lieke van Deinsen, ‘Onder een zwart kleed van schuld. Zoeken naar de herinnering van Johan van Oldenbarnevelt in een digitaal Dagverhaal’. In: TS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 31 (2012), 20-35.
 • Lotte Jensen, ‘The Dutch against Napoleon. Resistance Literature and National Identity, 1806-1813’. Journal of Dutch Literature, vol.2, no. 2, December 2011, p.5-26. http://www.journalofdutchliterature.org/jdl/vol02/nr02/art01
 • Lotte Jensen, ‘Een nieuw monument voor Tollens. Cultureel nationalisme, letterkundig erfgoed en nationale identiteit’. In: Groniek 44 (2011)

Selected lectures

 • Lotte Jensen, ‘The Shaping of a Dutch Identity in Popular Reactions during the Hundred Days’. Conference on Popular Reactions and State Responses to the 100 Days, The University of Warwick, 7 July.
 •  Lotte Jensen, ‘Waterloo and the shaping of a Dutch Identity’. Conference Waterloo Memory and Representation, 1815-2015. King’s Manor, York, 28 June 2015.
 •  Lotte Jensen, ‘1815 and the Shaping of a Dutch Identity’. International Conference ‘Vienna 1815. The making of a European Security Culture’, De Jonge Akademie/KNAW, 7 Nov 2014
 • Bart Verheijen & Lennert Savenije, ‘The Discours of the Dutch Resistance: a historical approach’, 6 september 2012 Brighton (Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics)
 • Lieke van Deinsen, ‘Hoe! spreekt men van tooneel, in tijdt van Staatkrakkeelen?’
  De Amsterdamse Schouwburg als brandpunt van politiek en literatuur tijdens de Vierde Engelse Oorlog.’ Nijmegen, symposium ‘Oorlogsliteratuur: verbeelding, herinnering en identiteit 1600-1850′, 1 juli 2012.
 • Lieke van Deinsen, ‘Vrede en Bondgenootschap, Twee dochtren van omhoog’: politiek, religie en emotionele aansporing in de baanbrekende pamfletten van Cornelia van der Veer (1639-1704)’. Amsterdam, SVVT symposium, 8 October 2011.
 • Lotte Jensen, ‘De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit: het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813’. Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw, De grenzen van de Gouden Eeuw, 27 August, Gent, Belgie.
 • Lotte Jensen, ‘Het handboek der natie. Oorlogsliederen en nationale identiteitsvorming, 1780-1815’. Derde dag van het Nederlandse lied, University of Utrecht, 10 May 2011.
 • Lotte Jensen,Oorlogsspel en nationale herinneringscultuur. De Doggersbankers (1781) van Nomsz’. De verbeelding van het verleden. Literatuur, geschiedschrijving, ideologie, 1600-1815. Radboud University Nijmegen, 4 June 2010.
Advertisements